left-image
banner
Er op uit

Er op uit!

Op De Torteltuin willen we de mogelijkheid open houden om ook buiten de deur les te geven. Een aantal excursies maken deel uit van het reguliere onderwijsaanbod. U moet dan denken aan een bezoek aan het Eksternest of de Kunstlinie. In een enkele geval is een excursie een middel om een lesonderdeel goed te ondersteunen maar is geen onderdeel van het reguliere aanbod. Die excursie is dan niet van tevoren begroot. Om die lessen toch mogelijk te maken is het volgende vastgesteld:

-    De leerkracht plant en begroot de activiteit
-    Dit gebeurt maximaal één keer per jaar
-    Niet-betalers kunnen geen gebruik maken van de excursie, zij moeten wel naar school
-    De kosten van de activiteit is niet hoger dan € 12,50 per leerling
-    Als er bij betaling sprake is van een bijzondere omstandigheid, kunt u contact opnemen met de directie