left-image
banner
MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten gekozen ouders die meedenken en meepraten over ons onderwijsbeleid. De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert zo'n zeven keer per schooljaar. De taak van de oudergeleding in de MR is het informeren van de ouders over het gevoerde beleid en het zorgen voor draagvlak. De schoolleiding is adviserend aanwezig bij de MR-vergadering.

right_image