left-image
banner
Onderwijs

Torteltuin onderwijs

Op De Torteltuin is het heel gewoon dat ieder kind anders is. Kinderen zijn uniek en nieuwsgierig. Het is de taak van ons onderwijs tegemoet te komen aan deze kenmerken. We proberen de kinderen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden aan te leren, maar hen ook aan te moedigen tot zelfstandig, kritisch denken en handelen. Kinderen moeten leren hun talenten zo goed mogelijk te gebruiken als het gaat om taal, lezen, rekenen en andere vakken. Omgaan met anderen is naast kennis vergaren ook een belangrijk leerproces. Persoonlijke ontwikkeling, zoals het verder ontwikkelen van je belangstelling, keuzes leren maken en plannen van je werk hoort ook bij het onderwijs in De Torteltuin.

right_image