left-image
banner
Oud papier

Oud papier

Om de twee weken, op de vrijdag in de oneven weken, haalt de gemeente oud papier en karton op in onze Bloemenbuurt. Het scheiden van oud papier en karton is niet alleen goed voor het milieu, maar betekent ook extra inkomsten voor onze school. Deze opbrengsten verdient de school mede door het plaatsen van de aankondigingsborden in de wijk. Met het geld kunnen we leuke activiteiten voor de kinderen betalen zoals excursiekosten, aanschaf van buitenspel materiaal etc.

Spaart u ook mee? U kunt uw oud papier neerzetten op de plek waar u ook uw huisvuilcontainer plaatst voor de vuilniswagen.

Mede namens de leerlingen, hartelijk dank voor uw medewerking!

right_image