left-image
banner
Ouders in school

Ouders in school

De Torteltuin ziet u, de ouders, graag als partners bij het leerproces. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om u te bereiken en te interesseren,  te laten meepraten, meehelpen en meebeslissen. Dat doen we op een formele manier (medezeggenschapsraad, ouderraad, 10 minutengesprekken enz.) en op een informele manier (hekpraat, twitter). Samen bereiken we meer!

right_image