left-image
banner
Team

Het Torteltuin team!

Basisschool De Torteltuin kent een enthousiast team. Het bestaat uit leerkrachten, een IB-er, een administratieve kracht en een directeur. Hiernaast ziet u de meest recente foto!

De personeelsleden hebben verschillende taken in de Torteltuin.

·   De groepsleerkracht geeft les aan een groep kinderen en begeleidt de kinderen;

·   De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. De intern begeleider coördineert alle extra hulp en de toetsing tijdens de toetsweken op school. De intern begeleider informeert ouders als er extra zorg noodzakelijk is;

·   De vakleerkracht gymnastiek verzorgt een keer per week de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8;

·   De administratieve kracht onderhoudt de financiële administratie, leerlingenadministratie en verricht alle andere voorkomende secretariële en ict-taken.

·   De directeur is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, pedagogische en organisatorische gang van zaken op school. De directeur heeft geen lesgevende taken

 

right_image