left-image
banner
Basisvakken

 De Torteltuin maakt de kinderen nieuwsgierig, actief!

Wij willen graag uit uw kind halen wat erin zit. Daarbij willen we graag uw kind een fijne tijd geven in de basisschoolperiode. De Torteltuin wil 'een echte school' zijn en dat betekent dat leren voorop staat. 

Bij de kleuters staat het spelend leren centraal. De belevingswereld van het kind is hierbij uit­gangs­punt. Wij zorgen voor een klassenomgeving met materialen die uitnodigend, uitdagend en leer­zaam zijn. Het sa­men­spelen in de verschillende hoeken zorgt ervoor dat de kinderen al doende leren. De oudste kleuters worden voorbereid op rekenen, taal/lezen en schrijven in groep 3.

 In de onderbouw (groep 3 en 4) wordt de lestijd besteed aan het leren lezen, rekenen en schrij­ven. Naast deze basisvaardigheden worden er thema’s aangeboden over de omgeving en de bele­vingswereld van het kind. In de groepen 3 en 4 is een thematafel. In groep 3 is er nog tijd om te spelen.

Hoe wordt er gewerkt in de bovenbouw?

 In de groepen 5 tot en met 8 (midden- en bovenbouw) worden de basisvaardigheden verder uitgewerkt. Er wordt gewerkt met het DIM-model, dit betekent dat we werken met 3 niveau groepen. Een groep die snel aan het werk kan, een groep die de klassikale instructie gewoon volgt en een groep die verlengde instructie krijgt.  Dit wordt toegepast bij elk vak.

 Ook wordt er in de bovenbouw veel aandacht besteed aan wereldoriëntatie en studievaardigheden. Daarvoor gebruiken wij verschillende methodes, maar ook de kringen hebben hier een aandeel in. De kinderen bereiden per jaar 3 kringen voor; krantenkring, verslagkring en boekenkring.  

Alle groepen werken met een digitaal schoolbord. Dat houdt in dat het oude krijtbord er niet meer is en dat "de wereld" de klas in gehaald kan worden.

right_image